Dr. Kinneret Teodorescu

kinnerett@technion.ac.il
חדר 308, בניין בלומפילד
+972-4-8294500

ד"ר כנרת תאודורסקו הינה מרצה בכירה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. כנרת בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב (2004-2008, בהצטיינות יתרה) ותואר שני במדעי ההתנהגות בטכניון (2008-2014, בהצטיינות יתרה).
שנתיים כפוסט-דוקטורט באוניברסיטת אינדיאנה (2014-2016), ובמארס 2016 חזרה כדי להתחיל בתפקיד סגל בטכניון.
דר' כנרת תאודורסקו בוחנת היבטים של קבלת החלטות מנקודת מבט פסיכולוגית וכלכלית.
המחקר העיקרי של כנרת עוסק בקשר בין החיפוש האופטימלי להתנהגות האנושית:
מדוע אנשים סוטים מחקר אופטימלי? כאשר אנשים לא מחפשים מספיק ומתי הם מחפשים יותר מדי? כנרת בוחנת את שני צידי המטבע:
1. כיצד פתרונות חישוביים ואנליטיים אופטימליים לבעיות חיפוש שונות מסייעים להבנת ההכרה וההתנהגות האנושית.
2. כיצד נתונים התנהגותיים יכולים לשפוך אור על פתרונות יעילים.
שאלות נוספות מתייחסות לאופן שבו אנשים בוחרים את אסטרטגיות החיפוש שלהם וכיצד הקשרים שונים גורמים ליצירת סדרה של אסטרטגיות זמינות לבחירה.