מס' קורס שם הקורס איזור נקודות זכות מרצה מיני סימסטר תיאור חובה / בחירה סילבוס
 098730
QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT
שיטות כמותיות בניהול
Quantitative Methods 2.0 Prof Moshe Kress 1 Speadsheet Modeling Linear and Programming and Appications, Sensitivity Analysis, Integer Programming and Nonlinear. Required
 098730
QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT
שיטות כמותיות בניהול
Quantitative Methods 2.0 Prof Moshe Kress 1 Speadsheet Modeling Linear and Programming and Appications, Sensitivity Analysis, Integer Programming and Nonlinear. Required
 098730
QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT
שיטות כמותיות בניהול
Quantitative Methods 2.0 Prof Moshe Kress 1 Speadsheet Modeling Linear and Programming and Appications, Sensitivity Analysis, Integer Programming and Nonlinear. Required
 098730
QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT
שיטות כמותיות בניהול
Quantitative Methods 2.0 Prof Moshe Kress 1 Speadsheet Modeling Linear and Programming and Appications, Sensitivity Analysis, Integer Programming and Nonlinear. Required
 098730
QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT
שיטות כמותיות בניהול
Quantitative Methods 2.0 Prof Moshe Kress 1 Speadsheet Modeling Linear and Programming and Appications, Sensitivity Analysis, Integer Programming and Nonlinear. Required
 098730
QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT
שיטות כמותיות בניהול
Quantitative Methods 2.0 Prof Moshe Kress 1 Speadsheet Modeling Linear and Programming and Appications, Sensitivity Analysis, Integer Programming and Nonlinear. Required