שכר הלימוד לכל התכנית  הנו  250% מגובה דמי הלימוד הסטנדרטיים לתואר שני באוניברסיטה כפי שנקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנטים בשירות חובה זכאים למלגות שכר לימוד.

למידע נוסף ניתן לפנות למשרד לשירותי סטודנטים במנהל עסקים mba@ie.technion.ac.il.