Prof. Ido Erev

erev@technion.ac.il
חדר 405 בניין בלומפילד
04-829-4501

פרופ' ערב (דוקטורט בפסיכולוגיה מהאונ' של צפון קרולינה, 1990) הינו פרופסור מן המניין בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון. הוא ראש מרכז מינרווה לחקר תהליכים קוגניטיביים בטכניון, חבר בוועד המנהל של מרכז המצוינות הישראלי לחקר אמפירי של החלטות ומשפט המשותף לטכניון ולאוניברסיטה העברית, ראש שטח מדעי ההתנהגות בפקולטה, ומחזיק הקתדרה על שם חטיבת הנשים באגודת ידידי הטכניון בארה"ב.המחקר של של פרופ' ערב תומך בטענות ציניות אך אופטימיות: הטענות הציניות מציעות שבמצבים רבים תגמולים כלכליים משפיעים יותר מגורמים אחרים כמו חינוך, ערכים, ורגשות. הטענות האופטימיות מציעות שהחשיבות של משתנים כלכלים אינה בעיה: אפשר לנצל עובדה זו כדי ליצור עולם טוב יותר. בנוסף, המחקר של פרופ' ערב מציע שהעובדה שאנשים אינם תמיד רציונליים, אינה סותרת את הטענה שתכנון חברתי נבון חייב לשאוף למצב יציב תחת הנחת הרציונליות.