testimonial_Tal_Meseri_V02_300X300px_q6_36KB

רכשתי כלי ניהול רבים ואת הידע מתי להשתמש בהם. כנראה שהרבה אנשים לא באמת מבינים מה זה אומר "מנהל עסקים". יכול להיות שהסיבה היא כי בסופו של יום, הלימודים האלו הם לא דבר אחד מסוים, אלא דומים יותר לפסיפס של נושאים ודיסציפלינות שונות, והאתגר האמיתי הוא לדעת כמה לקחת מכל תחום, למה להאמין ומה לדחות, ובאיזה מהכלים הרבים שרכשנו להשתמש בכל מצב.