Prof. Miriam Erez
פרופ' כרמל דומשלק
דיקן הפקולטה לתעשייה וניהול

כרמל דומשלק הינו פרופסור בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, טכניון.
הוא קיבל את הדוקטורט שלו במדעי המחשב מאוניברסיטת בן-גוריון בשנת 2002.
בשנים 2002-2004 השתתף במחקר במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת קורנל.

Prof. Miriam Erez
פרופ' מרים ארז

סגנית דיקן תכנית ה-MBA

מרים ארז – פרופסור (אמריט.) לפסיכולוגיה ארגונית בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, הטכניון.
ב.א. בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית; 1965, מגסיסטר במדעי ההתנהגות והניהול, מסלול פסיכולוגיה תעשייתית, הטכניון, 1969; דוקטורט במדעי ההתנהגות והניהול, מסלול לפסיכולוגיה תעשייתית, הטכניון, 1972; פוסט דוקטורט, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב.
ארז היא כלת פרס ישראל במדעי הניהול לשנת 2005. כמו-כן, ב-2002 קיבלה פרס בינלאומי של האגודה הבין-לאומית לפסיכולוגיה יישומית.
כיום ארז מכהנת בתפקיד סגן דיקן לתוכניות ה- MBA בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. היא הקימה ועומדת בראש מרכז הידע לחדשנות בטכניון מאז 2008. פרופ' ארז היא יו"ר המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה וכן יועצת לנשיא הטכניון בנושאי שוויון מגדרי. כיום, מרים ארז היא עורך אורח בשני כתבי עת בינלאומיים: .J. of Organizational Behavior .2 ; Organization Studies .1

מחקריה עוסקים בהבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית, ביצירתיות וחדשנות בארגונים וכן במוטיבציה לעבודה, בין היתר, מוטיבציה של בנות לבחור במקצועות מדע וטכנולוגיה ובהשפעה של המין על היכולת לקדם רעיונות חדשים בארגון. ארז פרסמה 2 ספרים וערכה שני ספרים בנושאים של הבדלי תרבות. זאת בנוסף ל-100 מאמרים ופרקים בספרים מדעיים ומספר מאמרים שלה זכו בפרסים. פרופ' ארז חברת כבוד באגודות בינלאומיות כמו: האקדמיה לניהול ארה"ב, שבה גם הייתה חברה של הועד המנהל, חברת כבוד של האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה תעשייתית/ארגונית ובאגודה הבין-לאומית לפסיכולוגיה יישומית, בה שרתה גם כנשיאת החטיבה של הפסיכולוגים הארגוניים. כמו-כן, היא שרתה כחברה במספר כתבי עת מובילים, ואף כיהנה כעורכת כתב העת .Applied Applies Psychology: An International Review

מרים ארז הנחתה קרוב ל-100 תלמידי מסטר ודוקטורט וממשיכה להנחות גם כיום.

Prof. Miriam Erez
פרופ' עידו ערב

סגן דיקן בתכנית ה-MBA

פרופ' ערב (דוקטורט בפסיכולוגיה מהאונ' של צפון קרולינה, 1990) הינו פרופסור מן המניין בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון. הוא ראש מרכז מינרווה לחקר תהליכים קוגניטיביים בטכניון, חבר בוועד המנהל של מרכז המצוינות הישראלי לחקר אמפירי של החלטות ומשפט המשותף לטכניון ולאוניברסיטה העברית, ראש שטח מדעי ההתנהגות בפקולטה, ומחזיק הקתדרה על שם חטיבת הנשים באגודת ידידי הטכניון בארה"ב.המחקר של של פרופ' ערב תומך בטענות ציניות אך אופטימיות: הטענות הציניות מציעות שבמצבים רבים תגמולים כלכליים משפיעים יותר מגורמים אחרים כמו חינוך, ערכים, ורגשות. הטענות האופטימיות מציעות שהחשיבות של משתנים כלכלים אינה בעיה: אפשר לנצל עובדה זו כדי ליצור עולם טוב יותר. בנוסף, המחקר של פרופ' ערב מציע שהעובדה שאנשים אינם תמיד רציונליים, אינה סותרת את הטענה שתכנון חברתי נבון חייב לשאוף למצב יציב תחת הנחת הרציונליות.

מה חדש?

פרס מרצה מצטיין טכניוני

מתרגשים וגאים לבשר שדר’ מחמוד קעדאן, הוכרז כמרצה מצטיין טכניוני!! דר’ קעדאן מלמד מזה כשש שנים במסגרת התכנית וזוכה לתשבוחות [...]

סמינר – ד"ר יהודית ריכטר

בתאריך 11.6.20 יתקיים סמינר בנושא "כי מציון תצא רפואה". את הסמינר תעביר ד"ר יהודית ריכטר - מייסדת ומנכ"לית חברת מדינול בע"מ.