Professor Miriam Erez Vice-Dean, Technion MBA Program

תכנית ה-MBA של הטכניון היא מהראשונות בישראל ויחידה מסוגה, בשל התמקדותה ביזמות, חדשנות וניהול טכנולוגי, המהווים את יכולות הליבה של הטכניון. התכנית ניתנת במסגרת הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון שיש בה שני מרכזי מחקר העוסקים ביזמות וחדשנות – מרכז ברוניצה ליזמות העוסק בעיקר ביזמות להקמת מיזמים חדשים ומרכז הידע לחדשנות, העוסק בעיקר ביזמות וחדשנות תוך ארגונית.

מטרת תכנית ה-MBA בטכניון היא להכשיר את בוגריה לעולם היזמות של מיזמים חדשים וליזמות פנים ארגונית, לקידום חדשנות בארגונים ולהגברת הצמיחה של חברות חדשות וותיקות, תוך השתלבות בסביבת העסקים הגלובלית. התכנית נועדה להעניק ידע פורמלי ביסודות הניהול, לפתח יכולות לזיהוי אתגרים חדשים והזדמנויות, לרכוש כלים לקבלת החלטות ולניהול תהליכי יזמות וחדשנות תוך מודעות לתהליכים הכלכליים והחברתיים בתוך הארגון ומחוצה לו, בסביבת העסקים המקומית והגלובלית.

תכנית הלימוד הייחודית משלבת, בנוסף לקורסי MBA קלאסיים, קורסים בניהול טכנולוגי, ניהול רב לאומי, פרויקט אסטרטגי גלובלי, קורס בניהול יזמות ופרויקט ביזמות וקורס בניהול תהליך החדשנות בארגונים. שיטות הלימוד מגוונות וכוללות לימוד באמצעות ניתוח אירועים, פרויקטים יישומיים, סימולציות, סדנאות התנסות, שיעורים פרונטאליים, דיונים פתוחים, עבודת צוות ומעורבות פעילה של הסטודנטים במהלך התואר.

כמו-כן, ישנם שיתופי פעולה עם בתי ספר למנהל עסקים בחו"ל. תכנית ה-MBA בטכניון היא היחידה בישראל, שחברה ברשת בתי-ספר למנהל עסקים שהקימה אוניברסיטת ייל. במסגרת זו מתקיימים קורסי לימוד במהלך שבוע מרוכז, בו זמנית, במספר אוניברסיטאות. סטודנטים מאותם בתי ספר מוזמנים להשתתף בשבוע המרוכז בכל אחת מהאוניברסיטאות המציעות זאת. כמו-כן, מתקיימים קורסים בהוראה מרחוק, המשותפים לסטודנטים מבתי הספר השונים, וקיים מאגר אירועים שנכתבו בנושאים שונים של בתי הספר הנמצאים ברשת. כמו-כן, בית-הספר למנהל עסקים ESCP בפריז מקיים פרויקט משותף לסטודנטים של שתי התכניות, הכולל גם עבודת צוות פנים-אל פנים בארץ ובפריז. לאחרונה תכנית ה-MBA בטכניון מחזקת את הקשר עם התכנית במנהל עסקים במסגרת Cornell-Technion Institute  בעיר ניו-יורק. קיים גם קשר עם בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת שנטו, בסין, בה מוקם Technion- Guangdong Institute of Technology.

ההרצאות בתכנית ה- MBA ניתנות על-ידי חברי סגל מהטכניון, מרצים מהתעשייה הישראלית ומרצים אורחים מאוניברסיטאות מובילות בעולם. לצד המצוינות האקדמית, תכנית הלימוד מאפשרת שילוב אופטימאלי בין לימודים, עבודה וחיי משפחה.

הלומדים בתכנית ה-MBA של הטכניון הם בעלי הישגים אקדמיים גבוהים במסגרת התואר הראשון ובעלי נסיון עשיר ומגוון בחברות עתירות ידע וטכנולוגיה. עבודת הצוות מאפשרת לימוד הדדי ושיתופי פעולה. אנו מצפים מהם להיות המחדשים והמובילים את המשק הישראלי קדימה.

אנו שמחים לראותכם בין תלמידנו ומצפים להצטרפותכם לקהילת בוגרי ה-MBA של הטכניון.

בברכה,

פרופסור מרים ארז
סגנית דיקן לתוכניות MBA