students-at-the-promenade

ההרשמה לתכנית מתבצעת באופן מקוון, באמצעות אתר בית הספר ללימודי מוסמכים בטכניון. הסבר מלא על תהליך ההרשמה וכיצד למלא טופסי בקשה ניתן למצוא כאן.

הבקשות נסקרות על ידי ועדת הקבלה של התכנית, וכל המועמדים מקבלים הודעה בכתב על החלטת הוועדה.
המועמדים עשויים להתבקש להשתתף בראיון.

למידע נוסף על ההרשמה ועל תהליך הקבלה ואישור, נתן לפנות אלינו:
במייל : dds.mba@technion.ac.il
בטלפון:  04-829-4248